Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.taekwondonijverdal.com.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Taekwondo Vereniging Nijverdal verwerkt de persoonsgegevens van haar leden. Via deze pagina wordt u op een duidelijke en transparante wijze geïnformeerd over de wijze waarop we bij Taekwondo Vereniging Nijverdal met privacy omgaan. Daarnaast heeft Taekwondo Vereniging Nijverdal een Privacystatement. Deze is op de website van Taekwondo Vereniging Nijverdal te raadplegen.

Via de digitale nieuwsbrief worden leden en ouders op de hoogte gesteld over het bestaan van dit privacybeleid. Altijd staat er een verwijzing in de voettekst van de nieuwsbrief en eens per jaar wordt dit actief via een nieuwsitem in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

 

Inschrijformulieren

Bij het aanmelden krijgen een nieuwe leden een inschrijfformulier waarop de persoonsgegevens moeten worden ingevuld. De informatie op dit formulier wordt door de penningmeester ingevoerd in Davilex Club, het administratieve systeem van Taekwondo Vereniging Nijverdal.

 

Bestuur en leiding hebben toegang tot de digitale gegevens in Taekwondo Online. De exacte toegangsrechten zijn functie- en/of persoonsgebonden. Elk lid heeft sowieso toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens via Mijn Taekwondo Online.

 

De papieren versie van de inschrijfformulieren wordt fysiek bij één van de bestuursleden bewaard. Na afmelding van een lid wordt deze papieren versie vernietigd. De informatie op Taekwondo Online  word na opzegging lidmaatschap binnen 30 dagen verwijderd.

 

Persoonsgegevens worden nooit bewaard of gepubliceerd op de website van Taekwondo Vereniging Nijverdal. Er worden geen persoonsgegevens buiten onze vereniging verwerkt.

 

 

 

E-mailadressen

De e-mailadressen van leden worden voor de volgende activiteiten gebruikt:

  • Informeren van de leden over taekwondo-specifieke zaken door het leidingteam.
  • Informeren van de leden over groepsbrede activiteiten zoals de grote clubactie.
  • Versturen van de groepsbrede digitale nieuwsbrief. Deze is voorzien van een opt-out zodat leden en/of ouders zich kunnen afmelden.

 

Overige gegevens

  • Leraren mogen beschikken over een hardcopy van de noodzakelijke ledeninformatie zodat ze tijdens de taekwondo bijeenkomsten/toernooien snel bij de juiste informatie kunnen.
  • De bankrekeningnummers worden gebruikt om via automatische incasso de contributie te innen. Machtigingen hiervoor worden gegeven via het inschrijfformulier.
  • Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om leden en/of ouders toe te voegen aan Whatsapp-groepen voor specifieke doeleinden. Leden en/of ouders zijn vrij om zich hiervoor af te melden.
  • Tijdens de Taekwondoactiviteiten kunnen foto’s worden gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatiedoeleinden via Facebook en de website. Op het inschrijfformulier kunnen leden en ouders aangeven of ze hier bezwaar tegen hebben. Foto van jaar en ouder kunnen via een afgeschermd gedeelte van de website worden bekeken. Elk lid heeft hiervoor een eigen persoonlijke inlogcode.

 

Taekwondo vereniging Nijverdal, 25 mei 2018