Vergoeding door jeugdsportfonds

Ieder kind heeft recht op sport!

Als Taekwondo Vereniging Nijverdal vinden wij het ontzettend belangrijk dat alle kinderen sporten en dus ook toegang​​ hebben tot sport. Als je krap bij kas zit, kan dit een serieuze belemmering zijn. De ‘Trainingen’ zijn in principe voor iedereen tot 18 jaar toegankelijk. Het Jeugdsportfonds subsidieert deze trainingen en helpt zo gezinnen waarbij de kinderen niet kunnen​​ sporten omdat er te weinig geld is.

Wat doet het Jeugdsportfonds?

Het Jeugdsportfonds (JSF) zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Het JSF is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts.

Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn.

Voor het indienen van een aanvraag heeft de intermediair​​ een aantal gegevens van u nodig:

– de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum);

– de gegevens van de club en of winkel (naam, adres, rekeningnummer, emailadres van de penningmeester van de club) en

duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder​​ de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen.

– Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging.

– Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.

Nadat het JSF heeft de contributie heeft overgemaakt verwacht het dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!!

Waarom is sporten belangrijk?

– Sporten is gezond.

– Sporten is goed voor lichaam en geest.

– Sporten is goed tegen overgewicht.

– Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline.

– Sporten brengt uw kind in contact met andere kinderen.

– Sporten​​ voorkomt verveling en rondhangen op straat.

– Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties.

– Sporten voorkomt schooluitval.

– Sporten vermindert criminaliteit.

– Sporten geeft hoop.

Komt u in aanmerking voor het JSF?

Neem dan met uw huisarts of hulpverlener contact op.

Voor inhoudelijke vragen over de training, neem met mij contact op via het contactformulier.

(bron:​​ www.jeugdsportfonds.nl).