Taegeuk

In de meeste vechtsporten kent men stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden gelopen, ook in het Taekwondo kent men deze stijlfiguren waartoe de Taegeuk behoort.

De​​ Taegeuk is een stijlfiguur die is samengesteld uit de basisbewegingen van het Taekwondo. De meeste zijn gebaseerd op de aanvals- en/of verdedigingstechnieken,
welke zijn geplaatst in een vaste en logische volgorde.

De stijlfiguren geven de Taekwondo-beoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Tevens kan men door stijlfiguren de handel baarheid van de verschillende technieken
in de praktijk bewijzen, een juiste ademhalingstechniek oefenen en een goed ritmegevoel krijgen.

Het kan worden gezien als een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders. In een vooraf bepaalde vorm, in verschillende richtingen, worden alle mogelijke aanvals- en verdedigingstechnieken uitgevoerd.