Huishoudelijk regelement

Algemeen.

 1. De bevoegdheden van bestuursleden worden in een notitie vastgelegd.

 2. Het huishoudelijk reglement kan alleen met tweederde meerderheid in het bestuur worden aangenomen of worden gewijzigd.

 3. Ieder nieuw lid heeft een proefperiode van één maand alvorens hij/zij contributie moet betalen.

 4. Het beëindigen van het lidmaatschap moet tijdig bij de penningmeester worden gemeld daar 1 maand opzegtermijn in acht moet worden genomen. Indien er niet wordt opgezegd blijft de contributie doorlopen, ook al komt men niet meer op de training.

 

 1. Een ieder is welkom als lid, zolang de aanwezigheid de uitvoering van het beleid en de activiteiten niet in de weg staat.

 2. De leden dienen de contributie op tijd te voldoen. Bij wanbetaling wordt de contributie verhoogd met administratiekosten.

 3. De leden dienen in correcte kledij op de training te verschijnen. Hieronder valt ook dat je pak er netjes uitziet en goed past.

 4. Een ieder dient acht te geven op de persoonlijke hygiëne. Zorg ervoor dat je nagels geknipt zijn.

 5. Leden dienen op tijd bij de training aanwezig te zijn. Minimaal 10 min van te voren.

 6. Men dient de gebruikte ruimte correct achter te laten en deze overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.

 7. Het is een lid verboden tijdens de training enige vorm van sieraden te dragen. Dit met het oog op de veiligheid van zichzelf en van andere leden.

 8. Ieder lid wordt aansprakelijk gesteld voor de door hem/haar aangebrachte schade.

 9. De leden dienen zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de been- arm en kruisbeschermers. Ook dient men zelf voor een Taekwondo pak te zorgen. Aanschaf kan alleen via webshop.

 10. Elk lid neemt geheel op eigen risico deel aan wedstrijden, evenementen en trainingen.

 11. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden. Men dient daarom zoveel mogelijk bezittingen van waarde, zoals bijvoorbeeld geld en horloges, thuis te laten.

 12. Elk lid dient lid te zijn van Taekwondo Bond Nederland. Ben je geen lid, dan mag je ook geen examens en wedstrijden doen.

 13. Leden worden geacht de zaal te groeten bij binnenkomst en vertrek.