Missie en visie

Missie
De sport Taekwondo moet een belangrijke rol spelen bij het bijbrengen van bepaalde normen en waarden die we als samenleving met elkaar afspreken. En dit kan makkelijk in een sport als Taekwondo. Dit omdat deze sport een prachtige filosofie en bijbehorende levenswijsheid heeft. Als Taekwondo onderwijzers weten wij als  geen ander hoe belangrijk het is om als vereniging niet alleen sport aan te bieden maar ook betrokken te zijn bij de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en welzijn van onze jeugd en oudere leden.

Visie
Met onze vereniging willen wij een actieve en betrouwbare partner zijn voor alle betrokkenen. We willen onze leden zo breed mogelijk basis aanbieden en bekwaam opleiden. Hiermee bedoelen wij dat wij tegemoetkomen aan de wensen van recreatiesporters tot wedstrijd- en topsporters. In de toekomst willen wij een toonaangevende vereniging zijn.