Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door de Taekwondo Vereniging Nijverdal met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door de Taekwondo Vereniging Nijverdal uitdrukkelijk afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. De op onze website gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in de openbare ruimte, dan wel op plaatsen waar wij als Taekwondo Vereniging Nijverdal uitdrukkelijk toestemming van de beheerder hebben gekregen om foto’s te maken. Staat u op een foto en wilt u dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit in beginsel na een email met duidelijke reden waarom u dit wenst. Houd er rekening mee dat op openbare plaatsen portretrecht geldt: u wordt verondersteld toe te staan dat u op afbeelding of foto (en zelfs op videobeelden) genomen kan worden. Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Taekwondo Vereniging Nijverdal  is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie op deze sites en de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan.

Lees hiervoor de disclaimer en/of privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.