Huishoudelijk regelement

Algemeen.

 • De bevoegdheden van bestuursleden worden in een notitie vastgelegd.

 • Het huishoudelijk reglement kan alleen met tweederde meerderheid in het bestuur worden aangenomen of worden gewijzigd.

 • Ieder nieuw lid heeft een proefperiode van één maand alvorens hij/zij contributie moet betalen.

 • Het beëindigen van het lidmaatschap moet tijdig bij de penningmeester worden gemeld daar 1 maand opzegtermijn in acht moet worden genomen. Indien er niet wordt opgezegd blijft de contributie doorlopen, ook al komt men niet meer op de training.

 

 • Een ieder is welkom als lid, zolang de aanwezigheid de uitvoering van het beleid en de activiteiten       niet in de weg staat.

 • De leden dienen de contributie op tijd te voldoen. Bij wanbetaling wordt de contributie verhoogd met administratiekosten.

 • De leden dienen in correcte kledij op de training te verschijnen. Hieronder valt ook dat je pak er netjes uitziet en goed past.

 • Een ieder dient acht te geven op de persoonlijke hygiëne. Zorg ervoor dat je nagels geknipt zijn.

 • Leden dienen op tijd bij de training aanwezig te zijn. Minimaal 10 min van te voren.

 • Men dient de gebruikte ruimte correct achter te laten en deze overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.

 • Het is een lid verboden tijdens de training enige vorm van sieraden te dragen. Dit met het oog op de veiligheid van zichzelf en van andere leden.

 • Ieder lid wordt aansprakelijk gesteld voor de door hem/haar aangebrachte schade.

 • De leden dienen zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de been- arm en kruisbeschermers. Ook dient men zelf voor een Taekwondo pak te zorgen. Aanschaf kan alleen via webshop.

 • Elk lid neemt geheel op eigen risico deel aan wedstrijden, evenementen en trainingen.

 • De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden. Men dient daarom zoveel mogelijk bezittingen van waarde, zoals bijvoorbeeld geld en horloges, thuis te laten.

 • Elk lid dient lid te zijn van Taekwondo Bond Nederland. Ben je geen lid, dan mag je ook geen examens en wedstrijden doen.

 • Leden worden geacht de zaal te groeten bij binnenkomst en vertrek.

 •